Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: CDA

Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: CDA

Vandaag kijken we in het kader van onze serie Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach naar het verkiezingsprogramma van het CDA. Sybrand Buma is de huidige lijsttrekker van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) en zijn partij staat in de peilingen momenteel op ongeveer 16-18 zetels. Wij hebben het verkiezingsprogramma van het CDA bestudeerd en de punten over voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen eruit gehaald. Deze punten hebben we weergegeven in het onderstaande artikel.

 

Eet- en beweegcoach point of view

Weinig mensen nemen de moeite om (alle) verkiezingsprogramma’s van politieke partijen door te lezen. Toch is het wel belangrijk om te weten waar een bepaalde partij voor staat, zeker als je ook nog op deze partij wil gaan stemmen. Om je idee een te geven waar het CDA voor staat hebben we het verkiezingsprogramma bekeken door de ogen van de Eet- en Beweegcoach. We hebben punten over voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen eruit gehaald en geciteerd in het onderstaande artikel.
Wil je het verkiezingsprogramma van het CDA wel helemaal lezen? Dat kan en deze kun je vinden op https://www.cda.nl/partij/tk2017/verkiezingsprogramma. Een overzicht van de standpunten van het CDA vind je hier op https://www.cda.nl/standpunten.
 

Voedsel en gezonde levensstijl

Het CDA heeft aantal punten in het verkiezingsprogramma opgenomen over voedsel en een gezonder levensstijl. Dat zijn de volgende punten:
Wij willen daarnaast dat de overheid een breed tabaks- en alcohol ontmoedigingsbeleid voert, onder andere door een stapsgewijze verhoging van accijns op tabak en alcoholhoudende dranken.

• Een gezonde levensstijl begint wat ons betreft bij toekomstige ouders die tijdens de zwangerschap kunnen worden geholpen om te stoppen met roken en drinken.

• Een gezonde levensstijl met voldoende beweging en gezonde eet- en drinkgewoontes moet voor jong en oud gestimuleerd worden.

• Consumenten moeten de keuzevrijheid hebben om te kunnen kiezen tussen voedsel met of zonder genetische modificatie. Daarom moet duidelijk op het etiket staan welke bestanddelen ergens in zitten.

• Investeren in gezondheidspreventie is de beste manier om er voor te zorgen dat mensen van jong tot oud langer gezond blijven en de regie over hun eigen leven houden. Wij willen dat preventie de prioriteit wordt van de gezondheidssector én van de volgende minister van volksgezondheid.

• Daarom is een brede aanpak nodig waarbij zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties samen afspraken maken over bijvoorbeeld de inzet voor meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt, het mogelijk maken voor alle kinderen om in een rookvrije omgeving op te groeien, het weren van suikerhoudende dranken op school, het geven van meer voorlichting en het doen van meer onderzoek.

• De hoeveelheid suiker, zout en vet in sommige voedingsproducten is problematisch. De verantwoordelijkheid voor een gezond voedingspatroon ligt bij mensen (of ouders) zelf. Voorlichting op scholen kan bijdragen aan een gezondere levensstijl van kinderen en jongeren. Daarnaast zijn afspraken met voedingsproducenten (voornamelijk op Europees niveau) nodig om gezondere voeding te produceren.

• Wij zien in een aparte minister voor landbouw, natuur en voedsel de erkenning van het grote belang van deze sector, dat er bovendien toe leidt dat weer in samenhang naar de verschillende vraagstukken wordt gekeken.
 
Daarnaast hebben we ook gekeken naar punten die te maken hebben met de productie van ons voedsel, zoals dierenwelzijn, land- en tuinbouw en de visserij. De onderstaande punten geven aan wat het CDA vindt over deze onderwerpen:
• Nederland behoort tot de kopgroep op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit. Meer regulering om de nog bestaande excessen tegen te gaan brengt ons niet verder. Wij houden vast aan de ingezette lijn om producenten en sector zelf te laten zorgen voor veilig, schoon en betrouwbaar voedsel. De overheid (NVWA) heeft tot taak om de rotte appels actief op te sporen en hard aan te pakken.

• Veilig voedsel vraagt ook om een eerlijke prijs voor de boer, tuinder en visser, die het nu vaak aflegt tegen de groothandel of de supermarkten. Wij willen een voedselscheidsrechter die toeziet op de naleving van een gedragscode voor de retail.

• Duurzame landbouw, veeteelt en visserij dienen gestimuleerd te worden.

• Het CDA wil daarom dat binnen de EU dezelfde regels rond dierenwelzijn worden toegepast. Anders wordt de Nederlandse sector benadeeld en wordt het dierenwelzijn niet bevorderd.

• Het CDA is tegen megastallen die gerund worden door zetbazen van grote concerns. Wij zijn niet tegen schaalvergroting, als het maar op een duurzame manier gaat. Schaalvergroting moet geen doel op zich zijn. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet sterk worden verminderd.

• Onze land- en tuinbouw is een innovatieve sector. Wij steunen initiatieven om de productie te vernieuwen zodat de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender wordt. Internationaal stellen wij alles in het werk om de positie van de Nederlandse agrarische en visserijsector te versterken.

• Het CDA vindt het belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft. De kwaliteit van de visserijsector is de laatste jaren flink verbeterd, door de inzet van nieuwe vistechnieken en via keurmerken voor duurzame vis (MSC en ASC). Bij activiteiten op zee, zoals de aanleg van windmolenparken, mag Nederland de belangen van de visserijsector niet uit het oog verliezen.
 

Sport en bewegen

In het verkiezingsprogramma van het CDA staan de volgende punten over sport en bewegen:
• Sport speelt een belangrijke rol in het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang, discipline en respect. Het CDA zet in op toegankelijke sportfaciliteiten, zoals open clubs die zich richten op de behoeften van de buurt, en geeft voorrang aan de (amateur-)verenigingen overal in het land. Deze verenigingen steunen op de inzet van vele vrijwilligers. Deze inzet moeten we blijven stimuleren.

• Het CDA zet zich ook in voor kwalitatief goede en toegankelijke sportvoorzieningen voor gehandicapten. Daarnaast is ook meer aandacht voor sporten en bewegen door ouderen van belang.

• Sport is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sporten heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol in het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect.

• Om de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, moet er in iedere gemeente een jeugdsport- of jeugdcultuurfonds in het leven worden geroepen.

• Ook voor ouderen is meer bewegen belangrijk om actief mee te kunnen blijven doen: actief meedoen, bij voorkeur in groepsverband en in verenigingen is een goed instrument om eenzaamheid tegen te gaan en daarmee zorgbehoeften te voorkomen

• De amateursport is tegelijk de basis voor de topsport, waarin Nederland internationaal uitstekend scoort. Omgekeerd is een uitdagend topsportklimaat de beste stimulans voor de amateursport. Na een gouden medaille bij het turnen of het wielrennen kiezen veel jongere kinderen juist voor die sporten. Een goede balans tussen amateur- en topsport versterkt dan ook beide disciplines.
 

De Eet- en Beweegcoach over het verkiezingsprogramma van het CDA

In het verkiezingsprogramma van het CDA is er veel aandacht voor dierenwelzijn, veeteelt, visserij, land- en tuinbouw. Het CDA wil zelfs een speciale ministerspost introduceren voor landbouw, natuur en voedsel. Als Eet- en Beweegcoach vinden wij dit natuurlijk uitermate positief. Op deze manier laat je zien dat je landbouw, natuur en voedsel belangrijke onderwerpen vindt. Wat precies de praktische verschillen zullen zijn als deze minister zijn intreden doet, is ons nog niet helemaal duidelijk maar wij willen dit in de toekomst graag zien.
Het CDA wil suikerhoudende dranken gaan weren op scholen en meer voorlichting gaan geven over de gevaren van de grote hoeveelheden suiker, zout en vet in voedingsproducten. Wij zijn het hier natuurlijk mee eens en denken dat dit zeker moet worden aangepakt.
Wel vinden wij het een gemiste kans dat er niet veel duidelijke concrete actiepunten in het verkiezingsprogramma staan om sport en bewegen te promoten. Het CDA geeft wel aan dat sport en bewegen belangrijk is voor jong en oud. Maar wij hadden graag willen weten met welke praktische maatregelen dit zou worden gestimuleerd.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *