Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: ChristenUnie

Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: ChristenUnie

De ChristenUnie (CU) hecht veel waarde aan christelijke normen en waarden. De partij van lijsttrekker Gert-Jan Segers staat in de peilingen op 5-8 zetels en momenteel 5 zetels in de Tweede Kamer. Wij zijn benieuwd of de ChristenUnie in het verkiezingsprogramma aandacht heeft voor onderwerpen die de Eet- en beweegcoach belangrijk vindt. Daarom kijken we in de reeks Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach natuurlijk ook naar het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Benieuwd naar de standpunten van de ChristenUnie over gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen? Lees dan het onderstaande artikel.

 

Eet- en beweegcoach point of view

De ChristenUnie is een christelijke-sociale politieke partij. In de grondslag van de ChristenUnie staat onder andere dat ze hun politieke principes baseren op de bijbel. De kernwaarden van de partij zijn: dienstbare samenleving, geloofsvrijheid en waardevol leven. Wij zijn benieuwd of deze kernwaarden van invloed zijn op de standpunten van de ChristenUnie over onderwerpen zoals gezonde levensstijl, voeding, sport en bewegen. Daarom hebben we in dit artikel alle standpunten en de passages uit het verkiezingsprogramma geciteerd die over deze onderwerpen gaan. Wij hopen dat je hierdoor beter geïnformeerd kan gaan stemmen op 15 maart.
Wil je nog meer weten over de ChristenUnie, dan kan je het complete verkiezingsprogramma hier vinden. Wil je liever per standpunt kijken wat de mening van de ChristenUnie is? Dat kan en deze staat hier.

 

Voedsel en gezonde levensstijl

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staan de volgende punten over voedsel en gezonde levensstijl:
• Het aantal plekken voor verkoop van alcohol en tabak wordt flink ingeperkt. Tabak wordt alleen verkocht in speciaalzaken. De verkoopleeftijd blijft 18 jaar. Plekken waar jongeren veel komen, zoals scholen, worden rookvrij.

• Het aantal leefstijl gerelateerde aandoeningen, zoals overgewicht en diabetes, neemt toe. Naar verwachting heeft in 2025 1 op de 5 Nederlanders te kampen met ernstig overgewicht. De tijd van vrijblijvende afspraken is daarom nu voorbij. We willen geen sluipsuikers in onze voeding. Mensen moeten met eerlijke informatie op het etiket een keuze kunnen maken. We willen voeding integraal onderdeel maken van goede zorg.

• Wettelijke regeling van een gezondere productsamenstelling (minder vet, zout, suiker).

• Er komt eerlijke en begrijpelijke productinformatie op het etiket.

• Gezondheid is van invloed op schoolprestaties, arbeidsproductiviteit en maatschappelijke participatie. Een gezonde levensstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie, zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Bovendien houden we hierdoor de toekomstige zorgkosten lager.

• Voedselonderwijs. Ieder kind krijgt lessen over ‘waar komt ons eten vandaan’, proeven en koken en gezonde voeding. Scholen geven hier binnen het speerpunt life sciences op een eigen manier invulling aan.

• Voeding als integraal onderdeel van goede zorg en van de zorgopleidingen. De richtlijnen en zorgstandaarden worden daarop aangepast.

• Meer aandacht voor ondervoeding bij ouderen, zowel in de thuissituatie als in het ziekenhuis of verpleeghuis.

• Er komt een preventiefonds waaraan alle zorgverzekeraars bijdragen.

De ChristenUnie heeft de volgende standpunten wat betreft dierenwelzijn, land- en tuinbouw en visserij:
[Over melkveehouderij] Ondernemers, ook zij die duurzamer willen produceren, krijgen niet de prijs voor hun producten die zij wel verdienen. Intensivering van de landbouw kan leiden tot milieuproblemen (mestoverschotten, waterverontreiniging door gewasbescherming, uitstoot van stikstof) en tot een groeiende kloof tussen boeren, burgers en natuurbeschermers.

• Ruimte voor grondgebonden melkveehouderij. Er komt één helder wettelijk kader voor de melkveehouderij in plaats van een stapeling van wetgeving, dat perspectief biedt en ruimte geeft aan grondgebonden bedrijven om verantwoord te ontwikkelen.

• Minder antibiotica. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij wordt in overleg met de verschillende sectoren stapsgewijs verder teruggebracht.

• Eerlijke prijs voor diervriendelijke producten.

• Geen verkoop onder de kostprijs en geen kiloknallers. Boeren en tuinders verdienen een eerlijke prijs voor hun producten.

• De ChristenUnie wil dat er dat in Nederland ruimte blijft voor boeren en tuinders om te ondernemen, zodat gezinsbedrijven kunnen voortbestaan en er perspectief blijft voor jonge boeren.

• Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving.

• De ChristenUnie wil dat de landbouwgelden zoveel mogelijk op het boerenerf terecht komen en gerichter worden ingezet. Europese landbouwsubsidies moeten we behouden met het oog op voldoende, betaalbaar en betrouwbaar voedsel en het leefbaar houden van het platteland. Wij zijn wel voorstander van omvorming van de subsidievoorwaarden. Meer doel- in plaats van middelvoorschriften en meer gericht op vergroening.

• Inzetten op vergroening en versimpeling van landbouwbeleid en subsidies.

• Minder controlekosten voor ondernemers. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt een efficiëntieslag in plaats van ondernemers steeds hogere kosten door te berekenen. Waar nodig krijgt de NVWA extra middelen om de controle van de voedselveiligheid op hoog niveau te houden.

• De ChristenUnie gaat voor een goede toekomst voor zowel de Noordzeevisserij als de binnenvisserij. Er moet ruimte komen voor duurzame innovaties en een einde aan de aanlandplicht.

• Goede verhouding tussen visserij en natuur. Meerjarige beheerplannen worden opgesteld voor een duurzame exploitatie van de zee. Visserijsector en wetenschap werken samen in bestandsopnamen en het opstellen van beheerplannen.

• Nieuwe natuurgebieden op zee altijd in overleg met de visserij.

• Sluiten van visgebieden niet gewenst. Bij de planning van windmolenparken op zee, booreilanden en andere menselijke activiteiten moet rekening gehouden worden met de belangen van de vissers door in te zetten op multifunctioneel gebruik.

 

Sport en bewegen

In (bijna) elk verkiezingsprogramma wordt het belang van sport en bewegen benadrukt. De ChristenUnie heeft daarover de volgende punten staan in hun verkiezingsprogramma:
• Sport is belangrijk voor onze gezondheid. De ChristenUnie wil sport voor iedereen, in het bijzonder jongeren, toegankelijk maken. Ook gehandicaptensport is belangrijk. Sport helpt om mensen (weer) in beweging te krijgen, te participeren, met anderen plezier te maken en respectvol met elkaar te leren omgaan. Overheidsgeld wordt daarom ingezet voor de breedtesport en niet voor zaken als betaald voetbal.

Uitbreiding fietssnelwegen tussen 2017 en 2021 en betere fietsvoorzieningen (bijvoorbeeld bij stations) om de (elektrische) fiets een aantrekkelijk vervoersalternatief te maken. In 2025 willen wij een groei van het fietsgebruik met 25% bereiken.

 

De Eet- en Beweegcoach over het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

De ChristenUnie heeft in hun verkiezingsprogramma veel aandacht voor voeding. Dit vinden wij natuurlijk uitermate positief. Ze willen inzetten op voedselonderwijs voor alle kinderen en meer aandacht voor voeding in de zorg en tijdens zorgopleidingen. Daarnaast vinden ze dat de tijd van vrijblijvende afspraken omtrent leefstijl gerelateerde aandoeningen (zoals overgewicht en diabetes) voorbij is. Ze willen geen sluipsuikers in voedselproducten, wettelijke regeling voor gezondere productsamenstelling (minder vet, zout en suiker) en betere etikettering. Wij kunnen niets anders dan deze standpunten toejuichen. Dit zijn volgens ons duidelijk en effectieve maatregelen.
Je ziet naar voren dat de ChristenUnie inzet op de preventie van ziektes om op deze manier de samenleving gezonder te maken en de gezondheidskosten van de toekomst te kunnen verminderen. Ze willen onder andere een preventiefonds in het leven roepen waaraan allee zorgverzekeraars bijdragen. Helaas is ons nog niet helemaal duidelijk wat dit preventiefonds precies gaat doen maar het idee spreekt ons zeker aan.
Over sport en bewegen staat helaas niet bijzonder veel in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vinden wij natuurlijk jammer, zeker omdat ze wel terecht zeggen dat sport belangrijk is voor de gezondheid. Sport en bewegen helpt om de samenleving gezonder te maken. Het overheidsgeld dat wel hiervoor wordt gebruikt moet volgens de ChristenUnie gebruikt worden voor breedtesport en niet voor “zaken als betaald voetbal”. Wij vermoeden dat ze hiermee de kosten van onder andere politie inzet bij voetbalwedstrijden bedoelen. Natuurlijk vinden wij het jammer dat politie inzet nodig is bij sommige sportevenementen. Maar wij vinden het wel een gemiste kans dat de ChristenUnie topsport en het organiseren van grote sportevenementen niet wil stimuleren. Topsport en grote sportevenementen zijn namelijk uitermate goede middelen om mensen, en vooral kinderen, te stimuleren om meer te gaan sporten. Je ziet vaak een toename van de sportparticipatie van een bepaalde sport na het organiseren van een groot sportevenement of na het binnenhalen van een (olympische) medaille. De sporters zijn dan helden en dienen als voorbeeld voor velen en vooral voor kinderen.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *