Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: VVD

Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach: VVD

In het kader van de reeks Verkiezingsprogramma’s door de ogen van de Eet- en beweegcoach hebben we vandaag het verkiezingsprogramma van de VVD doorgespit. Een overzicht van de belangrijkste punten op gebied van voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen vind je in het onderstaande artikel.


 

Eet- en beweegcoach point of view

Verkiezingsprogramma’s van politieke partijen zijn vaak vrij groot. Niet veel mensen nemen de tijd om deze helemaal door te lezen. Daarom hebben wij het verkiezingsprogramma (en de standpunten op de website) wel doorgespit en de belangrijkste punten wat betreft voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen eruit gehaald.

Soms is het lastig om een duidelijke lijn te trekken wat voor de Eet- en beweegcoach wel of niet interessant is om mee te nemen in dit overzicht. Dit komt omdat veel punten een link hebben met voeding en beweging maar in hoofdzaak ergens anders over gaan, bijvoorbeeld punten over veeteelt, en land- en tuinbouw. Toch denken wij een goed overzicht te geven van de standpunten van de VVD wat betreft voeding, gezonde levensstijl, sport en bewegen.

Wil je het verkiezingsprogramma toch zelf doorlezen? Dat kun en deze kan je vinden op https://vvd.nl/verkiezingsprogramma. Wil je niet het hele verkiezingsprogramma lezen maar wel benieuwd naar de standpunten van de VVD, kijk dan hier.

 

Voedsel en gezonde levensstijl

In het verkiezingsprogramma en de standpunten van de VVD worden een aantal zaken besproken. De VVD vindt bijvoorbeeld dat:

  • Wat een gezonde leefstijl is, verschilt voor iedereen. Wij vinden dat iedereen zelf mag bepalen hoe hij of zij leeft. De overheid kan zorgen voor goede voorlichting, maar mag uiteindelijk niet bepalen hoe iemand zijn of haar leven leidt. Dat blijft een eigen keuze.
  • Om een gezonde keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over een gezonde leefstijl. Of het nu gaat om gezonde voeding, voldoende bewegen of de balans tussen werk en privé. Dit is vooral voor jongeren van belang. Door hen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met gezonde voeding en gebitsverzorging, te informeren over alcohol, tabak en drugs en te voorzien van seksuele voorlichting, kunnen zij zelf de keuze maken voor een gezonde leefstijl. We zijn daarom ook voor het behoud van de huidige leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak. We willen geen vet- of suikertaxen instellen of betuttelende etikettering om gedrag te beïnvloeden. Ook willen wij niet dat zorgverzekeraars risicoselectie of premiedifferentiatie toepassen op basis van (on)gezondheid of leefstijl.

 

De onderstaande punten geven aan wat de VVD onder andere vindt over onderwerpen die te maken hebben met de productie van ons voedsel, zoals dierenwelzijn, land- en tuinbouw en de visserij.

  • De samenleving vindt het welzijn van dieren terecht belangrijk. Daarom willen we dat de overheid heldere en haalbare doelen meegeeft aan bedrijven die met dieren werken. De ondernemers mogen vervolgens zelf invullen hoe ze die doelen halen. Als de overheid dus bepaalt dat varkens een beter leven moeten krijgen, dan kiest de varkenshouder de manier waarop hij dat wil bereiken. Bijvoorbeeld door zijn stal ruimer te maken of door de varkens vaker naar buiten te laten
  • Wij zijn trots op de keihard werkende ondernemers in de land- en tuinbouw. Wij willen hun sterke positie niet alleen zo houden, maar nog verder verbeteren. Daarom verminderen we het aantal regels en maken we de regels die er nog wel zijn makkelijker. Wij vinden dat Nederlandse regels voor boeren niet strenger mogen zijn dan in de rest van Europa.
  • We vinden dat de Nederlandse vissers waardering en steun verdienen. Wij willen dat de overheid met de visserij gaat overleggen. Samen kunnen zij maatregelen bedenken om bedreigde vissoorten te beschermen, zonder dat de vissers daar te veel last van krijgen.

 

Sport en bewegen

De VVD heeft de volgende standpunten over sport en bewegen:

  • Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid. Door sport ontmoet je andere mensen en leer je omgaan met winst en verlies. Daarom willen we dat onze kinderen al op jonge leeftijd gaan sporten. Sportverenigingen moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn. En wij willen ervoor zorgen dat gymlessen op scholen alleen gegeven worden door vakdocenten.
  • Wij willen talenten daarom de ruimte bieden om hun sportdromen waar te maken. Dat betekent dat zij tijdens hun school of studie een uitzonderingspositie verdienen, bijvoorbeeld wat betreft de indeling van lesuren.
  • Grote sportevenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de motivatie van mensen om zelf te gaan sporten en bewegen. Grote sportevenementen kunnen de samenleving verbroederen en zijn onderdeel van het sportakkoord. Als het financieel verantwoord is en gedragen wordt door de Nederlandse bevolking, delen wij de ambitie om grote sportevenementen in Nederland te organiseren.
  • In de breedtesport moet de basis op orde zijn, talent zich kunnen ontwikkelen en onze topsporters moeten kunnen excelleren. Sport is zeer belangrijk in onze samenleving. Daarom willen we dat iedereen kan blijven sporten bij de eigen plaatselijke sportclub. De overheid moet daarom in samenwerking met de sportbonden, het onderwijs en maatschappelijke partners investeren in een sportakkoord, zodat we onze sport organisatorisch en financieel toekomstbestendig maken. Ook is het belangrijk dat kinderen al zo vroeg mogelijk goed leren bewegen. Samenwerking tussen scholen, voor- en naschoolse opvang en sportverenigingen moeten daarom worden gestimuleerd.

 

De Eet- en beweegcoach over het verkiezingsprogramma van de VVD

In het verkiezingsprogramma van de VVD komt duidelijk naar voren dat iedereen die volwassen is zelf moet kunnen kiezen. De overheid heeft vaak een voorlichtende en informerende rol bij de VVD. Er staat alleen niet in het verkiezingsprogramma hoe ze de voorlichtende rol precies voor zich zien. Blijft het dan zoals het nu is? Wij vinden dat er wel iets moet veranderen aangezien de huidige maatregelen en voorlichting niet effectief genoeg werkt. Wij zouden graag zien dat de overheid hierin een actievere rol zou gaan spelen. Want ondanks de maatregelen en voorlichting over het belang van bewegen en de gevaren van (te veel) suiker en vet wordt de Nederlandse samenleving steeds ongezonder. Obesitas komt in Nederland, en in de Westerse wereld, steeds meer voor en brengt grote problemen met zich mee.

Een samenleving met een gezondere levensstijl heeft grote voordelen. Op korte termijn kan het zorgen voor minder ziekteverzuim en betere productiviteit, op langere termijn resulteert het in minder ziekte en zorgkosten omdat mensen gezonder zijn. Dit kan bereikt worden als de overheid zich actief inzet om een gezonde levensstijl te promoten en te stimuleren. Dit hoeft niet per se door (meer) accijns op bepaalde producten te heffen of helemaal te verbieden. De overheid kan bijvoorbeeld zorgen voor een betere faciliteiten en infrastructuur, bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden en sportveldjes, die een gezonde levensstijl stimuleren. Daarnaast zou de overheid beweeg- en vitaliteitsprogramma’s kunnen gaan aanbieden.

Wij vinden het wel goed dat de VVD topsport wil stimuleren en grote sportevenement naar Nederland wil halen. Wij denken dat grote sportevenementen en topsporters een voorbeeld zijn voor iedereen en stimulerend werken om meer te gaan sporten.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *